Tachografy jsou nesmírně důležitou součástí vozidel, jsou zde velmi důležité informace, které poté mají rozhodující vliv pro vlastníka vozidla i samotného řidiče. Je nutné, aby tyto přístroje fungovaly správně, a díky tomu se vyplatí provádět ověření tachografů.

  • Ověříme tachograf podle doporučení od výrobce.
  • Poradíme si s digitální verzí velmi snadno.
  • Rovněž zajistíme například i výměnu, pokud bude třeba.
  • Nový přístroj opatříme plombou, což zajistí, že se s ním nebude moci neodborně manipulovat.
  • Pokud bude závada opravitelná, jsme schopni na místě se postarat o náhradu či opravu.
  • Máme servisní smlouvy s předními dodavateli.
  • Používáme výhradně originální nové díly.
  • Jsme součástí sítě autorizovaných Státních metrologických středisek pro ověřování tachografů.
  • S námi se nemusíte obávat cesty ani do zahraničí.

Tachograf dle předpisů

Může se stát, že váš tachograf bude nevyhovující podle předpisů Evropské dohody AETR. Není důvod k panice, můžeme vám pomoci a to montáží nového elektronického tachografu, který bude tyto nároky splňovat. Nebudou chybět ani patřičná ověření a vystavené příslušné doklady.